Thông báo tuyển giảng viên khoa tiếng Nhật

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA TIẾNG NHẬT

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

 
   

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày  23  tháng 04  năm 2018

 

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN KHOA TIẾNG NHẬT

 

 

Thông tin công việc

Tên trường

Trường Đại học Sư phạm Tp. HCM

Địa chỉ

280 An Dương Vương, Quận 5, Tp. HCM

Chức danh

Giảng viên

Chuyên ngành

Ngôn ngữ Nhật hoặc Đông phương học

Nơi làm việc

Khoa tiếng Nhật

Lương

Theo thang bảng lương nhà nước

Trình độ

Trình độ học vấn

Thạc sĩ; Tiến sĩ;

Cử nhân: Tốt nghiệp loại giỏi

Trình độ tiếng Nhật

Từ N2 trở lên

Thời gian nhận hồ sơ

Thời gian nhận

Từ ngày ra thông báo

Thông tin liên hệ

Người liên hệ

Văn phòng khoa tiếng Nhật

Phòng C607, gặp Dương Thị Ngọc Dàu

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

KHOA TIẾNG NHẬT