Thông báo thời gian đăng ký học phần các học phần GDQP-AN học kỳ 2 năm học 2023-2024

Căn cứ Kế hoạch số 195/QĐ-ĐHSP ngày 10/4/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức dạy, học môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh cho sinh viên hệ chính quy, học kì 2, năm học 2023-2024. Phòng Đào tạo thông báo đến sinh viên về thời gian đăng ký học phần các học phần Giáo dục Quốc phòng - an ninh. Nội dung như sau:
 

1. Dành cho sinh viên khóa 46 trở về trước:

Đăng ký học phần: từ 08g00-17g00 ngày 15 và 16/4/2024

- Xem lịch các lớp học phần được mở: tại đây (từ 09g00 ngày 13/4/2024)

2. Dành cho sinh viên khóa 47 đến khóa 49:

Đăng ký học phần: từ 08g00-17g00 ngày 17/4/2024

- Xem lịch các lớp học phần được mở: tại đây (từ 09g00 ngày 13/4/2024)

---------------------------------

Ngày 19/4/2024: sinh viên kiểm tra thông tin các lớp học phần được mở và bị hủy: tại đây.

Đối với sinh viên tham học tại phân hiệu Long An (sinh viên khóa 46 trở về trước): xem thời gian, địa điểm tập trung, di chuyển trên trang online.hcmue.edu.vn (từ ngày 20/4/2024).

Sinh viên cần biết thêm thông tin hoặc hỗ trợ vui lòng liên hệ Khoa Giáo dục Quốc phòng phòng C.106 hoặc email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.