CÁN BỘ GIẢNG VIÊN

Cao Lê Dung Chi

Cao Lê Dung Chi

Giảng viên

Học vị: Tiến sĩ – Trường Đại học Osaka

Chuyên ngành nghiên cứu: Tiếng Nhật – Văn hoá Nhật

Sái Thị Mây

Sái Thị Mây

Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ – Nghiên cứu sinh Tiến sĩ Trường Đại học Waseda

Chuyên ngành nghiên cứu: Giáo dục tiếng Nhật

Hoàng Thục Anh Thư

Hoàng Thục Anh Thư

Giảng viên

Học vị: Cử nhân - Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM

Chuyên ngành nghiên cứu: Ngôn ngữ Nhật

Bùi Phụng Nghi Linh

Bùi Phụng Nghi Linh

Phó Trưởng khoa phụ trách khoa

Học vị: Thạc sĩ – Trường Đại học Osaka

Chuyên ngành nghiên cứu: Văn hoá – Ngôn ngữ Nhật

Nguyễn Thị Linh Chi

Nguyễn Thị Linh Chi

Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ – Trường Đại học Tsukuba

Chuyên ngành nghiên cứu: Giáo dục tiếng Nhật

Lê Thị Hồng Nga

Lê Thị Hồng Nga

Trợ lí tổ chức Khoa tiếng Nhật kiêm Giám đốc Trung tâm Văn hoá – Giáo dục Việt Nhật

Học vị: Cử nhân – Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM

Lê Thị Liên

Lê Thị Liên

Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ - Trường Đại học Musashino

Chuyên ngành nghiên cứu: Giáo dục tiếng Nhật

Trương Ly Cơ

Trương Ly Cơ

Giảng viên

Học vị: Cử nhân – Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM

Chuyên ngành nghiên cứu: Ngôn ngữ Nhật

Dương Thị Ngọc Dàu

Dương Thị Ngọc Dàu

Chuyên viên

Học vị: Thạc sĩ - Trường Đại học Công Nghệ Tp. HCM

Cao Lê Dung Nghi

Cao Lê Dung Nghi

Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ – Trường Đại học Tsukuba

Chuyên ngành nghiên cứu: Giáo dục tiếng Nhật

Nguyễn Hạo Nam

Nguyễn Hạo Nam

Giảng viên

Học vị: Cử nhân – Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM

Chuyên ngành nghiên cứu: Ngôn ngữ Nhật