Danh sách chính thức sinh viên từ khoá 45 đến khoá 42 bị CBHT&BTH HK2 năm học 2022-2023

Thực hiện kế hoạch năm học, Phòng Công tác chính trị và Học sinh, sinh viên thực hiện cảnh báo học tập và buộc thôi học sinh viên từ Khoá 45 đến Khoá 42 ở học kì 2, năm học 2022 - 2023.

 

Các danh sách chính thức được đính kèm tại: https://drive.google.com/drive/folders/15W2_gFYPjix8mATfIukIbGXld7z9cUHn

 

Thông tin này đã được gửi qua email sinh viên do Trường cung cấp cho từng sinh viên có tên trong danh sách. Ngoài ra, sinh viên có thể truy cập vào trang http://ctsv.hcmue.edu.vn/ và nhấp vào ô “Tra cứu Học bổng khuyến khích học tập, Cảnh báo học tập/Buộc thôi học và Nghị định 116/NĐ-CP” để tra cứu thông tin chi tiết.