Danh sách sinh viên bị cảnh báo học tập/Buộc thôi học Học kì 1, năm học 2023 - 2024, Dự kiến lần 1

Thực hiện kế hoạch năm học, Phòng Công tác chính trị và Học sinh, sinh viên (CTCT&HSSV) thực hiện cảnh báo học tập và buộc thôi học sinh viên từ K49 – K42 ở học kì 1, năm học 2023 - 2024 và đưa ra danh sách dự kiến lần 1. Sinh viên thực hiện các bước như bên dưới để biết chi tiết: 

- Bước 1: Truy cập vào trang web http://ctsv.hcmue.edu.vn/ , tìm và nhấp vào “Tra cứu Học bổng khuyến khích học tập, Cảnh báo học tập/Buộc thôi học và Nghị định 116/NĐ-CP”.

- Bước 2: Nhập 3 thông tin (mã số sinh viên, ngày sinh, số CCCD/CMND) và nhấn vào “Cảnh báo/ Buộc thôi học” để tra cứu.

- Bước 3: Nếu có thắc mắc, nhấn vào ô “Form Hỏi – Đáp” để gửi các phản hồi kèm theo các minh chứng (nếu có).

- Bước 4: Theo dõi các phản hồi tại ô “Hỏi - Đáp”.

Phòng CTCT&HSSV thông báo đến các sinh viên có tên trong danh sách, nếu có ý kiến phản hồi, sinh viên liên hệ trực tiếp phòng Công tác chính trị và Học sinh, sinh viên (A.110) hoặc gửi thư về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Thời gian tiếp nhận các phản hồi về Cảnh báo học tập/Buộc thôi học đến hết ngày 22/3/2024, mọi khiếu nại sau thời gian trên sẽ không được giải quyết.