Thông báo thời gian phúc khảo điểm thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2017-2018

Theo thông báo từ phòng khảo thí, các bạn sinh viên có thể đăng ký phúc khảo điểm thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2017-2018 như sau:

Nội dung

Thời gian

Ghi chú

Nhận đơn cấp bản sao bài thi

26/02 à 02/03/2018

SV đóng lệ phí (10.000vnđ/bài thi) tại Phòng KT&ĐBCL (đối với các HP chung) và tại VP khoa (đối với các HP riêng, do khoa quản lý).

Trả bản sao bài thi theo yêu cầu cho sinh viên

06/03/2018

Sinh viên nhận bản sao bài thi tại nơi đăng ký photo.

Nhận đơn phúc khảo bài thi 26/02 à 07/03/2018 Sinh viên mang theo lịch thi cá nhân HKI NH2017-2018, đóng lệ phí tại Phòng KHTC (A.205) và cầm biên lai về Phòng KT&ĐBCL (A.202) đăng kí.