Thông báo học bổng từ trường Green Sun

Khoa tiếng Nhật thông báo về chương trình học bổng từ trường Green Sun:

Đối tượng: Sinh viên chuẩn bị bước vào năm 3 hoặc năm 4

Điểm trung bình từ 8.0 trờ lên

Tích cực tham gia vào các hoạt động ngoại khóa

Thời hạn nộp: 31/05/2018

Sinh viên nộp trực tiếp với công ty hoặc có thể gửi qua bưu điện đến công ty

Thông tin chi tiết bên dưới:

https://drive.google.com/open?id=1V8m4BwggxN4TTVzhi6t3l_7G64PF9PVW